Voorlopig nog even geen wedstrijd

Op de persconferentie afgelopen dinsdag werd een eerste deel van het stappenplan toegelicht, waarbij gesteld werd dat stap 1 pas op zijn vroegst 26 april zou ingaan.
Ondertussen is het gehele schema gecommuniceerd en daarin zien we dat pas in stap 4 evenementen worden toegestaan onder voorwaarden. Deze stap zal op zijn vroegst 16 juni zijn.

Dus zoals het er nu voor staat zullen we voor 16 juni geen wedstrijden kunnen organiseren.